NEJSILNĚJŠÍ DATUM SE BLÍŽÍ 8.8. – PROČ TENTO DEN BUDE VELKÝM ZLOMOVÝM BODEM: Podívejte se, co nám přináší série 8-8

V tento den je do našich bytostí dodávána vysokofrekvenční energie, která nám umožňuje probudit náš skutečný potenciál, léčit naše srdce a šířit duchovní moudrost. Energie portálu Lví brána je mocná a slouží k oslavě znovuzrození a návratu naší duchovní energie.

Portál Lví brána je aktivován východem hvězdy Sirius, děje se tak od konce července do poloviny srpna, nicméně důležitost numerologické sekvence 8-8 a dosažení poloviny Slunce v tuto dobu (vrchol Leo energy) dosáhl 8.8. den, kdy slavíme portál.

Sírius je považován za naše Duchovní Slunce, takže východ a návrat Síria byl starými astrology viděn jako znovuzrození naší duchovní energie a duchovní energie planet.

Zatímco naše pozemské Slunce osvětluje náš fyzický svět, což je iluze, naše Duchovní Slunce osvětluje pravdu naší nadčasové duše.

Staří lidé byli velmi naladěni na hvězdu Sirus a věřili, že je to brána do nebe a domov bytostí s vyšší vibrací. Věřili, že energie Siriuse nese vysoce pokročilou moudrost, kterou můžeme využít, kdykoli byl Sirius na obloze silný.

Zatímco naše Slunce je zodpovědné za vyzařování života do našich fyzických těl, Sirius je zodpovědný za vyzařování života do našich duchovních těl. To je důvod, proč otevření portálů může přinést probuzení a pozvednout naše vědomí do nových výšin.

Numerologická posloupnost 8-8 naznačuje, že je třeba se připravit na pozitivní události. Symbolizuje rovnováhu a vnitřní stabilitu.

V numerologii představuje nekonečno a aktivaci DNA, která nám umožňuje vzít tuto Siriusovu energii a nasměrovat ji do samotného jádra naší bytosti. Můžeme také odemknout a posílit paměť našich buněk, což nám umožní vnést do našeho bytí více léčení, míru a lásky.

Pokračování na další straně

1
2