Nevíte jak dál? Vyberte si jednu z karet

Máte pocit, že jste se ocitli ve slepé uličce a nevíte, jak se v té či oné situaci zachovat?

Položte si v duchu otázku, která je příčinou vašeho neklidu a vyberte si jednu z horních karet. Vnitřní hlas vám napoví správnou volbu. Výklad si přečtěte dále.

1. Přestaňte se trápit úvahami jak získat lásku a začněte dávat. Když dáváte, dostáváte. Jiná cesta není…

2. Učte se více smát. Smích je stejně posvátný jako modlitba. Smích ve vás nechá vykvést tisíc a jednu růži.

Pokračování na další straně

1
2
3