Nikdy bych nevěřila, že toto učení bude mít takový vliv na můj život!

Konfucius byl jeden z největších čínských myslitelů. Základem jeho učení byl společenský život, spravedlnost a upřímnost.

Pokračování na další straně

1
2