Nová studie tvrdí, že lidé upřednostňující neslazenou černou kávu mají častěji sklony k psychopatickému jednání

Foto: Jimmy Liew/Flickr. (CC BY-NC-ND 2.0)

S mlékem a cukrem nebo bez? Lidé, kteří mají rádi neslazenou černou kávu, častěji vykazují psychopatické rysy. Ačkoli je tato studie nepochybně velmi zajímavá, je třeba ji brát s rezervou a její závěry interpretovat opatrně.

Na základě analýzy chuťových preferencí pěti set respondentů bylo zjištěno, že osoby, které preferovaly hořkou chuť před sladkou, vykazovaly větší sklony k machiavelismu, psychopatickému chování, narcismu a sadismu.

Studii, jejíž závěry zveřejnil časopis Appetite, provedli psychologové Christina Sagioglou a Tobias Greitemeyer na univerzitě v rakouském Innsbrucku.

Účastníci studie byli požádáni, aby na škále od jedné do šesti ohodnotili potraviny a nápoje, které mají sladkou, kyselou, slanou či hořkou chuť.

Jejich odpovědi psychologové porovnali s výsledky čtyř různých testů osobnosti zaměřených na konkrétní povahové rysy.

..

Jeden z testů sledoval sklony agresivitě. Respondenti v něm uváděli, do jaké míry souhlasí s tvrzeními jako „Dovedu si představit, že bych uhodil jiného člověka, pokud by mě vyprovokoval.“ Další test zkoumal, jak moc je daná osoba manipulativní, a třetí z testů obecně posuzoval pět nejdůležitějších osobnostních rysů. Nakonec psychologové zkoumali, do jaké míry dělá sledované osobě potěšení utrpení ostatních na základě hodnocení výroků jako „Rád trápím ostatní“ nebo „Občas si přehrávám scény z brutálních filmů.“

Zjistili, že antisociální povahové rysy významně korelují s preferencí výrazně hořké chuti, jakou má například černá káva, pivo, tonik nebo ředkvičky.

Váš pravidelný šálek kávy poměrně přesně ukazuje, jak moc máte v oblibě hořkou chuť. Pokud pijete kávu slazenou a s mlékem, nejste podle studie zrovna příznivcem hořké chuti a existuje větší pravděpodobnost, že se u vás budou projevovat „příjemné“ vlastnosti, jako je laskavost, soucit a ochota ke spolupráci.

Výzkum zaměřený na souvislost mezi povahovými rysy a chuťovými preferencemi není v psychologii ničím novým.  Již některé starší studie ukázaly, že odmítání hořkých chutí je u lidí i u krys spojeno s vyšší emoční citlivostí. Jiné studie dospěly k závěru, že u osob se zálibou v kořeněných jídlech a kofeinových nápojích existuje větší pravděpodobnost, že budou mít tendenci vyhledávat stále nové, nevšední a intenzivní zážitky.

Je však důležité vzít v úvahu, že naše chuťové preference do značné míry ovlivňují kulturní vlivy a zkušenosti z minulosti. Autoři studie rovněž zjistili, že názory na to, které potraviny lze považovat za hořké, byly do značné míry subjektivní. Studie rovněž nepřináší jednoznačnou odpověď na to, čím je souvislost mezi „psychopatickými sklony“ a oblibou hořké chuti způsobena.

Takže až začnete nenápadně analyzovat hosty ve Starbucks, nezapomeňte, že pokud si někdo dává neslazenou černou kávu, ještě to neznamená, že je pravděpodobně psychopat.

Přidat komentář

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno