Obrazový test. Kočka jde po schodech nahoru nebo dolů?

Co vidíte na tomto obrázku? Toto je základní otázka známá v psychologii z projekčních technik. Tato metoda testování osobnosti má mnoho příznivců. Argumentují tím, že každá z odpovědí respondentů vykazuje charakteristiky, o kterých ona sama někdy neví.

Co o vás říká interpretace obrazu?

Vyšetřovaná osoba, doplněná nebo interpretující obrázky, se vyjadřuje v souladu se svým „vnitřním světem“, tj. Skrytými touhami a potřebami, které si všiml a napsal slavný rakouský tvůrce psychoanalýzy Sigmund Freud.

Každé lidské chování je projevem jeho osobnosti, protože osobnost se projevuje mimo jiné při interpretaci výzkumného materiálu. Je třeba dodat, že Freud sám ochotně používal projektivní techniky pro psychoanalýzu.

Pokračování na další straně

1
2