Podle Nostradama se v roce 2022 uskuteční III. světová válka, ale její přeživší budou moci žít 200 let

Podle jeho strašidelné předpovědi bude lidstvo čelit těžkým zkouškám…

Jméno Nostradamus je mnohým známo. Byl to věštec, který různými vizemi a vizemi dokázal předvídat, co se stane v budoucnosti.

Jeho proroctví byla v posledních staletích a v posledních desetiletích soustavně potvrzována.

Proto je čím dál znepokojivější, že jeho vize pro rok 2022 vykresluje lidstvu extrémně ponurý obraz.

Nejprve, kdo vybuchne ve III. velký svět hořet. Neví se přesně kdy, ale letos by mohla začít velká a jaderná válka, do které bude zapojena velká část světa.

Proto bude devastace mimořádná, skoro všichni zahynou, protože situace se tak zhorší.

Proroctví však překvapivě říká, že Velká válka nejprve eskaluje někde ve Francii a poté se rozšíří do dalších zemí Evropy. Válka potrvá celkem 27 let, během kterých se celý evropský kontinent znovu rozpadne.

Pokračování na další straně

1
2