Ježíšovo poselství každému člověku na planetě

Pokud jsi nikdy neměl potíže, jak můžeš vědět, že tě přijdu zachránit? Pokud jsi nikdy nebyl zlomený, jak můžeš vědět, že tě přijdu uzdravit?

Pokud jste nikdy neměli problém, jak víte, že ho mohu opravit? Pokud jsi nikdy netrpěl, jak můžeš vědět, čím jsem si prošel? Kdybyste nikdy neprošli ohněm, jak byste se pak stali čistými? Kdybych ti dal všechno, jak bys to respektoval?

Kdybych tě nikdy neopravil, jak bys věděl, že tě miluji? Kdybys měl veškerou moc, jak by ses naučil spoléhat na mě? Kdyby byl tvůj život dokonalý, k čemu bys mě potřeboval?

S láskou, JEŽÍŠ

1
2