Ježíšovo poselství každému člověku na planetě

Toto Ježíšovo poselství je určeno každému člověku na planetě:

Pokud jste nikdy necítili bolest, jak byste věděli, že jsem léčitel? Kdybyste se nikdy nemodlili, jak byste věděli, že jsem Vysvoboditel?

Pokud jste to nikdy nezkusili, jak byste se mohli nazývat tím, kdo vás přesahuje? Pokud jste nikdy nepocítili smutek, jak byste věděli, že já jsem Utěšitel?

Pokud jste nikdy neudělali chybu, jak byste věděli, že já jsem ten, kdo odpouští? Kdybys věděl všechno, jak bys věděl, že ti odpovím na tvé otázky?

Pokračování na další straně

1
2