Proroctví Nostradama: od „zrcadlového“ data dvojek a čtyřek začne hrůza, která nemá obdoby

Nostradamova čtyřverší jsou však obtížně srozumitelná. Nejde jen o alegorii, kterou alchymista použil, ale také o pořadí a dataci proroctví. Největší mozky lidstva stále teoretizují o tom, do jakého chronologického pořadí čtyři věty patří. Je však zřejmé, že nejsou řazeny chronologicky.

Jedna z nich, IV.24 (4.24), může odkazovat na 24. duben 2024, jeden z nejdůležitějších „zrcadlových dnů“ tohoto desetiletí, který se skládá z „2“ a „4“. Bohužel zprávy nejsou příliš dobré. Michel de Notre-Dame v tomto proroctví skutečně hovoří o příchodu světového zla a dokonce samotného Antikrista v osobě ženy.

Pokračování na další straně