POUČNÝ PŘÍBĚH: „Velmi chudá starší žena volala do rozhlasové stanice a žádala o pomoc“

„Velmi chudá starší žena zavolala do rozhlasu a prosila Boha o pomoc. Nevěřící, který také poslouchal tento rozhlasový pořad, se rozhodl zesměšnit ženu. V rozhlase získal adresu ženy a řekl své sekretářce, aby ženě vzala velké množství jídla.

Dal však následující pokyn: „Když se žena zeptá, kdo poslal jídlo, řekněte jí, že je od ďábla.“

„Velmi chudá starší žena zavolala do rozhlasu a prosila Boha o pomoc. Nevěřící, který také poslouchal tento rozhlasový pořad, se rozhodl zesměšnit ženu. V rozhlase získal adresu ženy a řekl své sekretářce, aby ženě vzala velké množství jídla.

Pokračování na další straně

1
2