Pověz mi, jak krájíš chleba, a já ti řeknu, kdo jsi!

Při krájení chleba nemyslíme na to, jak přesně to děláme. Taková běžná akce se provádí automaticky, ale každý ji řeže svým vlastním způsobem. Mnoho psychologických testů analyzuje nevědomé jednání člověka, které umožňuje pochopit jeho charakter.

Vyberte možnost a zjistěte více o své postavě

Cílem tohoto testu je zjistit osobní vlastnosti, kterými se řídí všechny oblasti života. Z obrázků níže vyberte ten, který zobrazuje způsob krájení chleba, který je specifický pro vás.

Pokračování na další straně

1
2