Při návštěvě blízkých se této chybě vyvarujte

Místo, kde jsou pohřbíváni lidé, hřbitov není jen místem smutku a odpočinku pro duši. Hřbitov je také místem, kde provádějí své rituály různí kouzelníci, čarodějové a čarodějnice. Místo, kde berou materiál pro své černé činy, čerpají pro ně sílu a energii. Není divu, že s návštěvou hřbitova a pohřbem je spojeno mnoho pravidel, která je třeba přísně dodržovat.

Zaprvé si nemůžete vyzvednout a nosit s sebou žádné předměty ze hřbitova. Mohou to být věci s poškozením, které zanechali čarodějové. Tím, že si vezmete takovou věc, na sebe berete prokletí. I když vám osobní věc vypadla z rukou, je lepší ji nechat na zemi.

Pokračování na další straně

1
2