Proč Heribana propustili z nemocnice? Lékař promluvil o možném scénáři

I přesto, že je známo, že zastavení srdce nebo srdeční infarkt mohou nastat bez předchozích příznaků, lidi zajímá, proč byl Dan Heriban propuštěn domů ze zdravotnického zařízení na Kramárech poté, co navštívil jejich urgentní příjem.

Podle dlouholetého záchranáře Viléma Dobiáše, i když nemá přesné informace o konkrétním případu, tvrdí, že nemocnice pravděpodobně neporušila žádná pravidla.

„Ve všech nemocnicích po celém světě existují protokoly, které je třeba dodržovat na urgentním příjmu,“ vysvětluje Dobiáš. Pokud pacient přichází s bolestmi na hrudi nebo jinými příznaky, podle protokolu jsou mu provedena potřebná vyšetření.

Je také zkoumáno, zda pacient kouří, jaké má nemoci, jaké jsou rodinné anamnézy, a provádí se základní fyzikální vyšetření, jako je poslech srdce a plic, kontrola otoků a provádí se EKG, různé odběry a testuje se funkce ledvin a hodnoty enzymů, které mohou být zvýšené při poškození srdce.

1
2