Proč lidé pomlouvají? Toto je 10 důvodů podle psychologů…

Boj s vlastní identitou
Pomluvy mohou být použity jako prostředek porovnávání se s ostatními a získání pocitu nadřazenosti nebo uznání. Účastí na pomluvách se někteří lidé snaží distancovat od nežádoucího chování či vlastností a potvrdit si tak vlastní identitu a hodnoty.

Žárlivost
Pomluvy často souvisí se žárlivostí, protože poskytují prostředek pro vyjádření odporu nebo frustrace vůči lidem, kteří mají něco, co si sami přejeme. Pomlouvání takových jedinců může sloužit k pošpinění jejich pověsti a zmírnění pocitů méněcennosti.

Snaha zapadnout
Šíření pomluv může také vycházet z touhy zapadnout do určité skupiny a posílit sociální vazby. Účastí na pomluvách se lidé často snaží prokázat ochotu dodržovat skupinové normy a ukázat své znalosti sdílených informací.

Co dělat, když jsme terčem pomluv
Pokud se stane, že se stáváte terčem pomluv a drbů, je důležité dát si čas na zpracování informace. Zaměřte se na pozitivní aspekty situace a změňte úhel pohledu. Obecně platí, že je nejlepší nezabývat se pomluvami a neposlouchat je. Pokud je však situace závažná a může váš život výrazně ovlivnit, zkuste promluvit s konkrétní osobou, která pomluvu šíří, a vyjádřete své pocity a názory v klidu

Co dělat, když jsme terčem pomluv Pokud se stane, že se stáváte terčem pomluv a drbů, je důležité dát si čas na zpracování informace. Zaměřte se na pozitivní aspekty situace a změňte úhel pohledu. Obecně platí, že je nejlepší nezabývat se pomluvami a neposlouchat je. Pokud je však situace závažná a může váš život výrazně ovlivnit, zkuste promluvit s konkrétní osobou, která pomluvu šíří, a vyjádřete své pocity a názory v klidu.