Proroctví pro rok 2023, která se jistě splní

Proroctví pro rok 2023 se začnou plnit od začátku roku. Co říká Bible, že se stane? Jaké věci a události můžeme očekávat?

Loňský rok byl těžký – Rusko zaútočilo na Ukrajinu a celý svět pocítil krizi a další důsledky. Zemřelo velké množství lidí, materiální a ekonomické škody byly katastrofální.

Jaký bude příští rok? Bude šťastný? Lepší než ta předchozí? Snaží se nám Bůh něco sdělit?

Na začátku roku se objevují různá proroctví o tom, jaký bude rok, respektive budoucnost.

Nostrodamus a Baba Vanga jsou nejoblíbenějšími jmény „proroků“, zmiňovaných světskými médii, pokud jde o budoucí události. V těchto dnech se opět objevily nějaké spekulace o tom, co ti dva „předpověděli“ v roce 2023, takže se mluví o virech, hladomoru a přírodních katastrofách. Žádné z jejich proroctví není spolehlivé. Všechny jsou falešné!

Jen Bůh zná naši budoucnost! Nevíme, co nás čeká v roce 2023, ale víme, že On bude s námi. Naše budoucnost je nejbezpečnější v Něm! Požádejte Ho, aby vás vedl celým rokem a aby byl ve vašem životě na prvním místě. Pokud je On první, vše ostatní zapadne na své místo.

Pokračování na další straně

1
2