Se čtyřmi jeptiškami se zřítí letadlo. Přijdou k nebeské bráně, kde na ně čeká svatý Petr

Se čtyřmi jeptiškami se zřítí letadlo. Přijdou k nebeské bráně, kde na ně čeká svatý Petr.

 Dříve, než je pustí do nebe, ptá se první jeptišky, jestli se někdy dotkla pánského údu.

 Jeptiška odpoví, že jej pouze viděla. Svatý Petr ji nařídí, aby si v nádobě se svěcenou vodou vypláchla oči.

 Ptá se druhé jeptišky, jestli se někdy dotkla pánského údu. Jeptiška odpoví, že ano, ale pouze rukou. Sv. Petr jí nařídí, aby si omyla ruku ve svěcené vodě a pustí ji dál.

Pokračování na další straně

1
2