Skončí svět ? Srážka s planetou může na Zemi způsobit katastrofu

New York – jste si jisti, že rozsudek je zde nyní? Podle nové teorie dojde ke konci světa 23. září v důsledku obrovských katastrof.

Mnoho lidí předpovídalo ránu, která zničila Zemi, ale tentokrát řada mystiků přišla s tak složitou teorií, že mnoho novin, včetně Washington Post, Fox News nebo The Sun, našlo teorie hodná přezkoumání.

Podle biblického proroctví křesťanský numerolog David Meade, citovaný ve výše zmíněných dokumentech, uvedl, že v sobotu dojde ke srážce planety Nibiru se Zemí a jejímu zničení.

Meade o tom všem našel v Bibli neomylné důkazy: Lukáš 21: 25–26 předpovídá údajnou kataklyzmatu. V Lukeově knize se píše: „Na Slunci, Měsíci a Hvězdách budou nádherná znamení a vlny bouřlivého moře budou na Zemi řvát. Národy jsou vyděšené, zoufalé ve zmatku a zmatené. Lidé omdlévají a dokonce umírají hrůzou, když vidí, co se blíží obyvatelům Země. “

Pokračování na další straně

1
2