SNÍŽÍ SE POPULACE ZEMĚ DO ROKU 2030 O 96%? JAKÁ JE CELÁ PRAVDA O AGENDĚ-21?

Chce Vatikán vytvořit nový světový řád s jediným univerzálním soudem? Opravdu si princ William říkal zmizení 6 miliard lidí? Může protokol Agendy existovat nebo ne?

Mezi údajnými důkazy je mimo jiné řeč prince Williama na veřejné akci.

Podivné prohlášení zaznělo ve druhé polovině roku 2017 na akci prince Williama.

Celý projev pronesl na galavečeru v Londýně.

Říká, že je nás na Zemi příliš mnoho, a to také nepříznivě ovlivňuje divokou zvěř a ekosystém planety. Naléhavě potřebujeme najít nějaké „řešení“ problému.

Na podporu jednotného nadnárodního soudu vystoupil také bývalý vatikánský mluvčí a mluvčí.

Schellnhuber uvedl, že pro svět by bylo nejlepší vytvořit celostátní soud nebo radu s právy platnými po celém světě.

A při čtení mnoha z nás to promítá obrysy jakési světové vlády, světového soudu.

Přelidnění lidí je také problém, který musí v posledních letech řešit všechny vlády.

Pokračování na další straně

1
2