Šokující zpráva: Už v roce 1992 byl schválen program, jak vylidnit 95 % světa do roku 2030

Většina lidí si neuvědomuje, že jednou z největších hrozeb pro jejich svobodu může být program OSN, který plánuje vylidnit 95% světa.

Název tohoto plánu je Agenda 21 a byl vyvinut v rámci politiky udržitelnosti Ministerstvem ekonomických a sociálních věcí OSN, Divizí pro udržitelný rozvoj.

Podle webových stránek Organizace spojených národů je Agenda 21 „komplexním akčním plánem, který mají být přijaty globálně, národně i lokálně organizacemi systému OSN , vládou a hlavními skupinami v každé oblasti, kde mají lidé vliv na životní prostředí“ .

Stručně řečeno , plán požaduje, aby vlády převzaly kontrolu nad veškerým využíváním půdy a nenechaly žádné rozhodování v rukou soukromých vlastníků nemovitostí.

Pokračování na další straně

1
2