Stane se to 15. července: byli jsme varováni

Magnetické bouře mohou ovlivnit lidské zdraví a náladu. Tento jev je charakterizován vzplanutím na slunci, v důsledku čehož se ve vesmíru objevuje velké množství nabitých částic. Jakmile tyto vyrovnávací částice dosáhnou zemské atmosféry, dojde k geomagnetickému zakolísání.

Podle předpovědi Laboratoře rentgenové astronomie Slunce Lebedevova fyzikálního ústavu se v první polovině července nepředpokládají žádné znatelné magnetické oscilace. A po silné magnetické bouři v polovině června se dočkáme poměrně dlouhého odpočinku.

Pokračování na další straně

1
2