Tato večerní modlitba přitáhne anděly k Vám domů – spěte pod ochranou andělů!

Ochranná modlitba pro klidný spánek

Milí čtenáři, dnes se s vámi podělím o tajemství, které může změnit vaše noci a dokonce i celý život! Jste připraveni zažít ochrannou přítomnost Božích andělů každou noc, když jdete spát? Mnozí z nás bojují s bezesnými nocemi, úzkostí nebo jen obtížně usínají. Mám pro vás dobrou zprávu! Bůh nechce, abychom žili ve strachu. V Bibli je psáno: „Neboj se, neboť já jsem s tebou“ (Izajáš 41:10).

Chci se s vámi podělit o speciální modlitbu před spaním, která vám pomůže pozvat Boží anděly do vašeho domova a snů. Tato modlitba není jen prostá slova – je to klíč, který otevírá brány nebes! Zde je modlitba:

Modlitba před spaním

„Můj milující nebeský Otče! Jsem vděčný za Tvou nekonečnou milost a lásku. Když se nyní vracím k odpočinku, prosím o Tvůj pokoj a ochranu. Pane, prosím, pošli své svaté anděly, aby tuto noc bděli nade mnou a mými milovanými. Zástupy andělů, prosím, obklopte mě a můj domov všemi svými ochrannými silami. Zažeňte veškerou temnotu a strach.

Přineste božské sny a vize, kterými ke mně může Pán mluvit. Věřím a prohlašuji, že nade mnou bdí Boží andělé. Spím v naprostém klidu s vědomím, že odpočívám v dlani Všemohoucího. V mocném jménu Ježíše, amen.“

článek pokračuje na další stránce…