Z těchto lidí mrazí: 5 odhalených největších hrozeb pro lidstvo

Tito jednotlivci a rodiny jsou skuteční lidé, kteří stojí za naší politickou korupcí, ničením naší planety a naším ekonomickým zotročením.

Je na čase, aby se svět dozvěděl jejich jména.

S přímým důrazem na kriminalitu politiků, zvláště u amerických prezidentských kandidátů, je snadné opomenout lidi, kteří jsou skutečně zodpovědní za celý tento chaos.

Mnozí z americké politické scény už více než sto let a pravděpodobně dlouho předtím řídili malou menšinu bohatých rodin a jednotlivců.

Prostřednictvím politických a ekonomických machinací v průběhu let tyto skupiny a jejich přisluhovači financovali obě strany válek a těžili z nich.

Vlastní společnosti, které znečišťují naši planetu a vykořisťují nás všechny. Vlastní banky, které z nás dělají otroky splácející imaginární dluh.

Mají vlastní politiky a policejní síly, kteří nám slouží, avšak se snaží oslabit nás a naši „demokracii“ na každém kroku.

Bez ohledu na to, kde žijete, tito lidé pracují proti nám všem a snaží se získat ještě větší moc, vliv a kontrolovat každý aspekt našich životů. Je proto na čase, abyste se dozvěděli jejich jména.

Rodina Rockefellerů

Rodina Rockefellerů je pravděpodobně jednou z nejhorších rodin v americké historii.

J.D. Rockefeller, první miliardář v USA, byl zodpovědný na monopolizaci Panamerické zdravotnické organizace před více než 75 lety. Vedl kampaň na diskreditaci dalších přírodních léků ve prospěch farmaceutického průmyslu, který pomohl vytvořit.

On a jeho potomci později financovali Tavistock Institute pro mezilidské vztahy, který využíval freudovské metody, které ovlivnily mínění mas lidí. Absolventi tohoto institutu převzali vedoucí úlohu v mainstreamových médiích, ve vládě a společnostech.

David Rockefeller je jediný vnuk J.D. Rockefellera, který přežil a a pokračuje v temném dědictví své rodiny, využívaje svého neuvěřitelného osobního bohatství.

Otevřeně přiznal, že jeho rodina má dlouhodobý plán vytvořit jednu světovou vládu, která by ovládala elity. Vyjádřil se, že:

Někteří se dokonce domnívají, že rodina Rockefellerů je součástí tajného spolku kabalistů, kteří pracují proti nejlepším záměrům USA. Mou rodinu a mě charakterizují jako „internacionalisty“, kteří se spikli s ostatními po celém světě k vybudování integrovanější světové politické a ekonomické struktury – k vytvoření jednoho světa, pokud chcete. Pokud je toto obvinění, stávám se vinným a jsem na to hrdý.

David Rockefeller se podílel na plánovaném příchodu tohoto „nového světového řádu“ prostřednictvím jeho vlivu ve skupině Bilderberg, v Trilaterální komisi a v Radě pro zahraniční vztahy.

.

Henry Kissinger

Henry Kissinger je válečný zločinec jako nikdo jiný, i když někteří z jeho chráněnců – například Hillary Clintonová – se dostali blízko. Není divu, že byl jedním z nejbližších přátel Davida Rockefellera od roku 1954.

V době, kdy vykonával funkci Nixonova ministra zahraničí, dohlížel na krvavý převrat v Chile, na ilegální bombardování v Kambodži a miliony mrtvých ve Vietnamu.

Avšak pro jeho vnitřní vztahy s vojensko-průmyslovým komplexem mu byla udělena Nobelova cena míru. Toto rozhodnutí bylo tak pohoršující, že několik členů Nobelovy komise rezignovalo na protest proti tomu.

Přestože Kissinger už déle neslouží jako ministr, stále má obrovský vliv a pracuje jako poradce pro některé velké osobnosti v USA a mezinárodní politiku.

Působil jako poradce Hillary Clintonové a Baracka Obamy a byl velmi vlivný v rozvoji amerického systému neustálé války. Jeho dědictví je patrné v nikdy nekončící „válce proti teroru“ a mimosoudních popravách amerických občanů.

Larry Summers

Larry Summers by neměl být příliš známý, ale jeho vliv byl přesto značný. Summers byl klíčovým hráčem v oblasti hospodářské politiky pod vedením Billa Clintona. Zastával důležité pracovní pozice v rámci ministerstva financí USA, než se stal jeho ministrem v roce 1999.

Summers, spolu se svým rádcem Robertem Rubinem, byli zodpovědní za deregulaci bankovního systému USA, a to odstraněním Glass-Steagallova zákona. Takže on byl mnohem více zodpovědný než jakákoli jiná osoba za hospodářskou krizi v roce 2008, jakož i za ekonomickou krizi, které jsme čelili následně.

Summers se také spikl s kabalistickými bankéři, aby omezili regulační zásahy bank z celého světa. Summers a jeho kumpáni přinutili téměř každou vládu na světě podepsat Dohodu o finančních službách, dodatek k mezinárodním obchodním dohodám, které řídí Světová obchodní organizace (WTO).

Jedinou zemí, která ji odmítla podepsat, byla Brazílie. Stala se tak jednou z mála zemí, která se tak vyhnula nejhorší krizi v roce 2008.

Summers protlačil všechny tyto deregulace, aby bankéři zbohatli, protože krize v roce 2008 v podstatě představovala hromadný přesun bohatství lidí k bankéřům. Při jeho neustálém velkém vlivu v americké vládě bude jeho práce pouze vytvářet nerovnost v hlasování.

George Soros

George Soros je jedním z nejznámějších miliardářů na světě. Soros zbohatl jako manipulátor peněžní měny, kdy dosáhl bilionu dolarů za jeden den odstartováním britské finanční krize a sázkou na výsledek.

V průběhu asijské finanční krize v roce 1997 byl Soros obviněn malajsijskou vládou, že snížil národní měnu prostřednictvím jeho vnitřních obchodních aktivit. Něco podobného uskutečnil v Anglii. Thajsko ho nazývá „ekonomickým válečným zločincem“.

Jednak je Soros znám pro své financování politických soudních sporů, jakož i pro jeho machinace, které dopomohly uprchlické krizi v Evropě.

Soros byl také obviněn ze zmanipulování voleb, protože má silné vztahy s několika společnostmi, které vyrábějí elektronická hlasovací zařízení. Mnohé z těchto zařízení hlásili poruchu a dokonce vypínaly hlasy.

Soros také prosazuje „jednu světovou vládu“ a pracuje na prohloubení americké suverenity, a stejně tak i suverenity jiných národů pro dosažení tohoto cíle.

Rodina Rothschildů

V neposlední řadě zmíníme rodinu Rothschildů. Představují pravděpodobně nejbohatší rodinu na světě a v podstatě drží většinu centrálních bank na světě – které jsou soukromými institucemi ve většině zemí – jakož i Mezinárodní měnový fond a Světovou banku.

Dobře známou hlavou rodiny je Mayer Amschel Rothschild, který jednou řekl:

Dejte mi kontrolu nad národním bohatstvím a je mi jedno, kdo vytváří zákony.

Tato rodina je zodpovědná za vznik sionismu, rasistického hnutí proti židům a izraelskému státu, které způsobilo četné války na Středním východě ve své krátké historii a je také zodpovědná za neuvěřitelné utrpení palestinského lidu.

S tolika penězi a silou mají Rothschildové neuvěřitelný vliv v USA a mezinárodní politice, a to natolik, že dokonce Hillary Clintonová je prosila o odpuštění v mailech, které pronikly na veřejnost.

Tato jedna rodina má sílu zničit jakýkoliv národ, pokud nebude dělat to, co chce ona.

Přidat komentář

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno