Tento chlapec byl mrtvý 20 minut. Náhle se mu vrátil tep. To, co řekl později, je šokující

Když bylo Zacku Clementsovi 17 let, omdlel během hodin tělesné výchovy. Ukázalo se, že měl srdeční zástavu.

Během několika sekund ležel tento zdravý, aktivní teenager na zemi a nejevil žádné známky života.

Chlapec neměl puls po dobu 20 minut. Byl klinicky mrtvý. Když byli lékaři připraveni oznámit jeho smrt, pulz se mu náhle vrátil. Zack byl naživu a o tři dny později se probral z kómatu bez sebemenší známky poškození mozku.

To, co teenager řekl po probuzení, šokovalo jeho rodinu. Během 20 minut „smrti“ začal vyprávět, co zažil, a všichni si doslova nevěřícně mnuli oči.

Pokračování na další straně