Tento muž strávil téměř 40 let kopáním tunelu v poušti a jednoho dne zmizel a zbohatl a nechal dveře otevřené

Po mnoho let vytvářel William Schmidt svůj tunel sám. Místní nazývali podivného muže Krtečkem.

Vždyť každý den přicházel na stejné místo a zmizel až do pozdních nočních hodin v hlubinách svých potomků.

Muž zahájil stavební práce v roce 1900. Zatímco se všichni kolem zabývali těžbou zlata, podivné, jak se mnohým zdálo, William pilně kopal svůj tunel.

Jediné, co strašilo kolem, bylo, kde Krteček na nástroj vzal tolik peněz, protože vypadal jako bezdomovec.

Pokračování na další straně

1
2
&body=https://electropiknik.cz/viral/tento-muz-stravil-temer-40-let-kopanim-tunelu-v-pousti-a-jednoho-dne-zmizel-a-zbohatl-a-nechal-dvere-otevrene/2023/01/" title="Email" >
Email