To se děje s duší po smrti: prvních 9 dní je nejdůležitější

Nejdůležitější dny pro duši po smrti jsou třetí, devátý a čtyřicátý.

V těchto dnech si zesnulí připomínají příbuzní a přátelé. Málokdo ale ví, proč jsou tyto dny pro duši zesnulého tak důležité, a přesně to, co se mu v tomto období děje.

Různá křesťanská náboženství – katolická, ortodoxní protestantská a jiná vyznání – vykazují velké rozdíly v interpretaci posmrtné cesty duše. Výklad pravoslavné víry je podrobněji uveden níže.

První tři dny

První dva dny je duše zesnulého zcela volná, poblíž jeho těla nebo v místech, kde byl ve svém životě šťastný, se svými rodinnými příslušníky a přáteli. Třetího dne, kdy se konají pohřeb a dort, je duše povolána před Boží tvář, aby se připravila na soud.

Od třetího do devátého dne

V těchto dnech je duše v ráji, aby poznala životy svatých a pravých duší, které sem přišly po jejich smrti. Zde duše zapomíná na bolest, pozemský život a její příbuzné a zůstává šest dní v ráji. Devátého dne ho andělé znovu přivádějí k Boží přítomnosti, aby byli souzeni.

Pokračování na další straně

1
2