Tohoto mučení se všechny ženy obávaly. Je to nejstrašnější mučení té hrozné doby

Inkvizice ve středověku byla ta, která vyděsila všechny vzpurné dcery Evy. Je to nejstrašnější mučení té hrozné doby …

Moderní historici vtipkovali, že posvátný oheň inkvizice uzdraví jakoukoli ambici. Ale nikdo žijící dnes si ani nepředstavuje, jaké horory musely ženy podstoupit, obviněné z čarodějnictví nebo kacířství.

Vynalézaví popravci vymysleli desítky různých mučení, aby zpestřili výslechy podezřelých. Je pravda, že téměř vždy se nešťastníci nedožili ani konce tohoto výslechu …

Všechna mučení byla děsivá, ale jedno z nich bylo horší než ostatní. Žena byla svlečena a natažena na kříži, aby roztáhla ruce a nohy od sebe. Do rozkroku nešťastné ženy byl vložen velký ocelový kužel – něco jako moderní trychtýř. Stejné zařízení bylo vtaženo do úst, takže ostrý konec kužele sahal přímo k hrdlu.

Pokračování na další straně

1
2