V 18 letech se vzdala vlastní novorozenné dcerky. Po dlouhých 21 letech dostala šokující zprávu!

V roce 1986 se narodila malá Tammy. Její matka měla jen 18 let, neměla práci ani peníze na péči o své novorozenné dítě – její přítel ji opustil, jakmile se dozvěděl, že je těhotná, a obě rodiny nechtěly mít s mladou těhotnou dívkou nic společného. Mladá matka byla zmatená a netušila, jaký zázrak může dát dítěti, které neměla.

Pokračování na další straně…

1
2
3