V oceánech je přibližně 7 miliard kilogramů odpadků

Oceány zůstávají neobjevenou a tajemnou částí naší planety. Když si připomeneme Světový den oceánů, je zajímavé a zároveň děsivé seznámit se s některými fakty. Například 71 % povrchu Země je pokryto oceány a 7 % z těchto oceánů je zaledněno.

Z podmořských hlubin Tichého oceánu se ozývají zvuky, které zůstávají neznámé a neidentifikovatelné. Již po dobu více než dvaceti let vědci studují a zaznamenávají zvuky, které se v oceánech vyskytují. Mezi tyto zvuky patří seismická aktivita, zvuky mořských živočichů a hluk pohybujících se ledových masivů.

Avšak některé z těchto zvuků zůstávají záhadou, a jejich původ dosud není plně vysvětlen. Mezi nejzáhadnějšími patří Zvuk „Julia“. Kromě toho existuje také minimálně osm druhů velryb a delfínů, které dosud nebyly identifikovány.

článek pokračuje na další stránce…