VANGA PROROKOVALA BUDOUCNOST: Lidé z vesmíru přinášejí smrt

Baba Vanga ve svých vizích viděla celou budoucnost naší rasy a planety. Lidé budou postupem času vyspělejší, ale jedno rozhodnutí přinese náš konečný konec.

Existuje dlouhý seznam proroctví připisovaných nejslavnějšímu světovému proroku Nostradamovi a nejuznávanější prorokyni na Balkáně Babě Vanze. Některá oznámení, která vydali, znějí docela neuvěřitelně, možná dokonce bizarně, třetí zprávy se zdají být zakódované a nikdo je nedokáže rozluštit. Vangamania byla znovu aktualizována s výskytem koronaviru, ale nyní také s ruskou invazí. Objevila se přiznání, že nejslavnější prorokyně v této oblasti předpověděla zlověstný mor, který zabíjí. Někteří věří, mnozí argumentují a jiní se vysmívají. Je skutečností, že od pradávna hledali panovníci a králové pomoc věštců nebo proroků. Od úsvitu časů lidé chtěli vědět, co jim budoucnost přinese.

Ať už byli její hlášky podezřívaví, nebo jim pevně a bez výhrad věřili, tato moudrá žena po sobě zanechala rady, které, ať si o ní kdo myslí cokoliv, jsou základem dobré komunity a života v ní. V posledních letech, uprostřed ekonomické nestability ve všech koutech světa, se analytici z různých oblastí, světoví lídři i obyčejní lidé obracejí k předpovědím Vangy. Hledají pravdu.

Seznam jejích proroctví a rad je rozšířený na internetu, diskutuje se o ní v novinách, blozích a na fórech.

  • Nejhorší lidská vlastnost je chamtivost. To je základ všeho zla – řekla Vanga.

Všem lidem na světě zanechala upřímný slib: Milujte se navzájem, všichni jste mé děti. Věřila, že i po všech protivenstvích a tragédiích, které lidé zažívají, musí zvítězit dobro v nás všech.

„Dobří lidé budou sloužit v budoucnu,“ řekla. Pokud se lidem podaří obrátit se k duchovnu, ignorovat vše, co je přimělo duchovní odstrčit, podaří se jim najít lepší svět. Ti, kteří uspějí, kteří vzestoupí, udrží mír a harmonii, kterou Země tak potřebuje. Aby lidé přežili, potřebují milosrdenství, vzájemnou lásku a podporu, aby si pomáhali – zdůraznila.

Stejně tak, když studovala lidi, poflakovala se s nimi snad i v těch nejtěžších životních situacích, vzhledem k tomu, že většina z nich k ní přišla, když čelili největším nepřízni osudu, shrnula své zkušenosti do 16 pravidel pro život, které byly léta přenášené na internetu. Tohle může dělat každý a většina lidí ne. To je možná jedno z jejích nejcennějších dědictví.

Pokračování na další straně

1
2