Váš vzkaz do budoucna: Který anděl vás nejvíce přitahuje?

Uvolněte se a vyberte si anděla, který vás nejvíce přitahuje. Prozradí, co vás v nejbližší době čeká!

1

Tento anděl nese zprávu, že vaše tvrdá práce bude odměněna.

Ve vašem životě se objeví nové příležitosti a změny , které vás rychle posunou vpřed na vaší božské životní cestě a poslání duše.

Věřte, že všechny projekty budou úspěšné a vaše cíle se splní.

2

Tento anděl vám přináší zprávu, že se budete podílet na některých transakcích v hmotném světě, jako je prodej majetku.

Pokud nemáte v úmyslu něco ztratit nebo prodat ve svém hmotném životě, můžete změnit své myšlenky a změnit tento směr.

Pokud však hodláte prodat nebo se zbavit nějakého materiálu ve svém životě, považujte to za znamení, že se vaše přání splní.

Pokračování na další straně

1
2