Ve věcech své zesnulé manželky našel obrázek. Když je uviděl, byl v šoku

John a jeho manželka se do sebe zamilovali na střední škole. Bohužel se s koncem školy rozešli. O osm let později se stalo něco mimořádného.

Osud znovu překročil silnice těchto dvou a oni se k sobě vrátili. Jak oba řekli, nikdy se opravdu nepřestali milovat.

Když konečně začali plánovat svatbu, padla na ně strašlivá diagnóza – rakovina – jako blesk z čistého nebe. Michelleova nemoc už byla v pokročilém stádiu. Rozhodli se tedy urychlit civilní svatbu. Vzali se pár dní před první operací ženy. Chtěli se vzít, ale nebyli si jisti, jestli Michelle operaci přežije.

Naštěstí to fungovalo. Tehdy John a jeho manželka začali organizovat svatbu v kostele.

Žena bohužel zemřela dva týdny před plánovaným termínem. John se nedokázal smířit se smrtí své milované. Rozhodl se uctít její památku zřízením stránky na Facebooku. Tam popsal jejich společný osud.

Tam také vyprávěl o incidentu, který nás všechny může přimět přemýšlet.

Když se jednoho dne muž konečně cítil schopen vyřešit věci své zesnulé manželky, zvedl její telefon a našel na něm obrázek.

Pokračování na další straně

1
2