Ve věku 96 let zemřela lékařka, zakladatelka a prezidentka Ligy proti rakovině Eva Siracká

Eva Siracká se angažovala i v zakládání slovenské společnosti pro radiologii, radiobiologii a fyziku a byla členkou výborů několika odborných národních a mezinárodních společností v oboru radiologie a onkologie.

Liga proti rakovině

V roce 1990 založila Eva Siracká organizaci Ligu proti rakovině (LPR), která se v současnosti stala známou neziskovou organizací. Díky této iniciativě se Československo stalo jedním z prvních států v bývalém socialistickém bloku, který založil organizaci na boj proti rakovině. Pod vedením Evy Siracké se LPR stala členem Evropské asociace lig proti rakovině a Mezinárodní unie proti rakovině (UICC), což je největší světová organizace zaměřená na boj proti rakovině.

zdroj: facebook

Díky práci LPR se podařilo odstranit tabu ohledně tématu rakoviny a zlepšit povědomí o této nemoci. Liga proti rakovině se stala příkladem pro jiné organizace, které se snaží podpořit vzdělávání a osvětu o rakovině.

Jako bývalá prezidentka LPR uvedla Eva Siracká, že jedním z největších úspěchů organizace je to, že se podařilo dostat do povědomí významných mezinárodních organizací a že se vrátili do Evropy, kde již existovaly organizace podobného zaměření po mnoho desetiletí.

1
2