ŽÁK DOSTAL ÚKOL SESTAVIT SLOVO Z NABÍZENÝCH PÍSMEN: Všechny děti napsaly „ŠKOLA“, a podívejte se, co on dal dohromady

Žák měl z písmen poskládat slovo, svým řešením rozesmát učitele

Úkol byl jednoduchý, ale tento student měl na mysli něco jiného.

Pokračování na další straně

1
2