Vědci byli šokováni, když otevřeli Puškinovu rakev

Dne 18. srpna 1953 bylo území kláštera Svjatogorskij pro návštěvníky uzavřeno a u brány byly zřízeny policejní stráže. Zde byla obnovena hrobka AS Puškina. V podzemní části pomníku byla čtvercová komora.

Nejpozoruhodnější bylo, že v rozích cely byly dvě lebky a čtyři kosti. Proč? Poté byla všem účastníkům akce přijata dohoda o zachování mlčenlivosti.

Zdálo by se, že o něm víme tolik, bylo napsáno tolik prací o životě a dílech velkého spisovatele. Přesto jeho život a smrt zůstaly velkým tajemstvím pro budoucí generace.

Pokračování na další straně

1
2