Vědci dokazují, že lidé navzájem absorbují energii

Cítili jste někdy špatné vibrace, když jste byli v blízkosti jiné osoby, jako by „vysály“ vaši energii a okrádaly vás o vaše štěstí?

Jedním z hlavních vědeckých axiomů je, že vše, co nás obklopuje, je energie a na přeměně energie se podílí i člověk.

V jednom experimentu vědci z univerzity v Bielefeldu zjistili, že rostliny aktivně absorbují energii z okolních rostlin. Tyto poznatky rozvinul terapeut O. Bader-Lee.

Věda o studiu energetických změn v živém organismu se nazývá bioenergetika.

V této studii byly jako „testované subjekty“ vybrány řasy (Chlamydomonas reinhardtii). Kromě fotosyntézy vědci našli další zdroj energie, doplněný absorpcí energie jiných řas. Experiment proběhl pod vedením německého biologa O. Kruse a všechny výsledky jsou veřejně dostupné na internetu.

Pokračování na další straně