Vtip dne: Jeden politik zemřel a odešel do nebe. Co se stalo potom, je nepopsatelné!

Jakmile jednoho politika srazilo auto, zemřel a šel do nebe. Tam se s ním setkal apoštol Peter a řekl:

– Vítejte! Jste před branami ráje, ale místo, kde budete trávit věčnost, ještě nebylo určeno. Volba bude na vás. Podle pravidel musíte strávit den v pekle a den v ráji, abyste se mohli později rozhodnout.

– Proč to všechno? Tady není o čem přemýšlet – samozřejmě ráj!

„Je mi líto, ale pravidla jsou pravidla,“ těmito slovy Peter vedl politika do pekla.
Vešel do bran podsvětí a ocitl se na zeleném golfovém hřišti. Nedaleko byl elegantní noční klub, ze kterého vyšli jeho bývalí kolegové a přátelé. Měli na sobě elegantní obleky, smáli se, potřásali si rukou s politikou a vzpomínali na krásné dny na Zemi, kdy všichni vedli bezstarostný život a vydělávali slušné peníze ostatním. Šampaňské, kaviár, humři, tanec, krásné dívky … A ďábel se ukázal jako přátelský chlap! Den ale skončil a politik se musel znovu vrátit k branám ráje.

Ráj také nebyl špatný: nádherné zahrady, nadýchané mraky kolem, andělé hrající na harfy a plynoucí krásné písně. O 24 hodin později apoštol Peter přistoupil k politikovi, aby zjistil jeho konečnou volbu.

Pokračování na další straně

1
2