Vtip dne: Při milování

Zrovna uprostřed milování klepne jednoho čtyřicátníka pepka. Chlap z pohřebáku za pár hodin později říká vdově, že mají problém, že posmrtné ztuhnutí jejího muže jaksi zachovalo muži erekci, a jestli s tím něco nevymyslí, tak to bude při
pohřbu vypadat hodně divně. Vdova chvíli přemýšlí, a pak řekne pohřebákovi, ať
mrtvole orgán uříznou a strčí do zadku. Chlap nevěří vlastním uším, ale vdova se
tváří neoblomně, a navíc, zákazník je zákazník.

Pokračování na další straně

1
2