Vtip: Sousedi

– Zbyšku, poslouchej … Když souložíš se svoji ženou, její výkřiky jsou slyšet po celém bloku. Udělejte s tím něco!
– Ale co, pane sousede?
– Mám jí pusu přilepit páskou nebo co? …

Další noc. Zbyšek manželce na ústa lepí pásku a začíná akci. Po prvním orgasmu zvolá:
– Pane sousede, je to v pořádku?
– Ano – křičí soused zpoza zdi.

Pokračování na další straně

1
2