Vtip: Ve škole na hodině náboženství

Paní učitelka se ptá na náboženství:
– Děti, kdo by chtěl jít do nebe? 
A všichni se přihlásí, jen Jožko se nepřihlásí. Paní učitelka se ptá Jožka:
– Proč nechceš jít do nebe Jožko? 

Pokračování na další straně

1
2