Vzpomínáme: Ikona českého divadla Gabriela Vránová zemřela 16. června 2018

Gabriela Vránová
Gabriela Vránová

Gabriela Vránová, ikona českého divadla, zemřela 16. června 2018. Její život a umělecká kariéra zanechaly nesmazatelnou stopu v historii českého herectví a divadelní pedagogiky.

Rané životní kroky

Narodila se 27. července 1939 v Novém Mestě nad Váhom, ve slovenské učitelské rodině. Dětství však strávila v Brně, kde již v mládí projevovala zájem o divadelní umění. V roce 1960 úspěšně absolvovala studium činoherního herectví na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

Kariéra na divadelních prknech

Po absolutoriu začala svou profesionální kariéru v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, kde působila dva roky. V roce 1962 přijala pozvání Luboše Pistoria a stala se členkou pražského Divadla na Vinohradech. Zde zůstala až do roku 2004 a následně se vrátila na kratší období v letech 2012 až 2016. Během svého působení účinkovala v mnoha významných rolích, které zahrnovaly široké spektrum žánrů a dramat.

článek pokračuje na další stránce…