Život po smrti potvrzen: Vědci našli důkazy, že lidské vědomí jde až za hrob

Bible mluví o lidské nesmrtelné duši

Tyto nejnovější vědecké objevy však nejsou ve skutečnosti ničím novým, protože Bible již hovoří o nesmrtelné duši člověka.

Pastor Dan Delzell z Nebrasky citoval nejméně tři verše, které o tom mluví:

  • „A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; ale raději se bojte toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.“ (Matouš 10:28)
  • „Kdo věří v Syna, má život věčný, a kdo nevěří v Syna, neuvidí život, ale zůstává na něm hněv Boží.“ (Jan 3:36)
  • „Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, má život věčný.“ (Jan 6:47)

Delzell řekl, že mnoho vědců, mnozí z nich křesťané, také dospěli k závěru, že vědomí přesahuje hrob.

Varoval však, že ne všechny zážitky blízké smrti poskytují přesný popis toho, co se stane po smrti.

Lidé nakonec zažijí mnohem víc než jen zážitek blízké smrti. „Doslova přejdeme na druhou stranu,“ řekl Delzell.

Když si to uvědomil, zeptal se čtenářů: „Jste připraveni setkat se se svým Stvořitelem a svým Soudcem?“

„Bylo by moudré, abyste činili pokání ze svých hříchů a důvěřovali Ježíši, že je smyje. Pokud nejste jediný člověk na planetě, který nezažije stav vědomí, který přesahuje hrob,“ řekl Delzell.

1
2