Modlitby za ochranu rodiny před zlem, nepřáteli a neštěstím

Náš svět je nesmírně krutý. Lidé jsou přemoženi pocity žárlivosti a nenávisti. Mnozí si navzájem přejí zlo a jednoduše šíří negativní energii.

Mnozí proto hledají způsoby, jak ochránit sebe a své blízké. Pomoci vám mohou velmi účinné modlitby na ochranu před nepřáteli a neštěstím.

Nejdůležitější věcí v životě každého člověka je jeho rodina. Samozřejmě chceme, aby se všichni její členové měli dobře.

Lidé se obklopují v práci, na ulicích, v obchodech.

Stává se, že v práci mohou vaši kolegové nebo sousedé při pohledu na vaši rodinu a majetek závidět. Pak pro vás bude modlitba za ochranu před zlými lidmi velmi užitečná.

Za zlé názory negativních lidí si můžete přečíst modlitbu k Ježíši Kristu a Panně Marii. O patronát Ježíše se můžete ucházet:

„Pane Ježíši Kriste, synu Boží. Chraňte svého otroka (nazývejte ho svým jménem) před myšlenkami nepřítele. Chraň mě před zlými lidmi a černou závistí.

Odstraňte kletby z duše, nechte zlé oko. Vyčistěte cestu mého života od malomocenství, infekce, nemoci a bolesti, od stesku, pronásledování a stagnace.

Odpusť mi všechny mé hříchy a provinění, pošli mi svaté odpuštění. Amen!“.

Pokud se změnilo chování vašeho dítěte, váš syn nebo dcera jsou drzejší, má horší výsledky ve škole nebo je dítě často nemocné, může to být způsobeno žárlivostí i kamarádů.

V tomto případě stačí chránit děti modlitbou. Modlitby budou účinné pouze tehdy, když budete věřit v to nejlepší a že vaše dítě bude šťastné.

Pokračování na další straně

1
2