Zpráva Nostradama pro rok 2022: co lidi tak děsí?

Nostradamus je nejslavnější a nejzáhadnější postavou v oblasti astrologie a předpovědí. Jeho pojednání o budoucnosti už několik století udivuje potomky svým vhledem.

Nostradamus vycházel ze skutečnosti, že naše historie a všechny události ve světě jsou cyklické. Každý cyklus se od podobného liší pouze v kontextu určité doby a vývoje lidských technologií. Bez ohledu na to, jak se vyvíjí věda a podmínky společnosti, zákony cykličnosti zůstávají nezměněny.

Dokonce i někteří skeptici mají sklon věřit předpovědím tohoto vědce, protože nejsou založeny na prázdných slovech, ale na dílech učených mužů. Nostradamus zpracoval díla Metoděje Olympic, Girolamo Savonarola a dalších slavných astrologů.

Své předpovědi sestavil ve formě čtyřverší pro každý rok cyklu a sestavil v 10 svazcích, takzvaných centrech. Století byla sestavena v několika starověkých jazycích: hebrejštině, latině a francouzštině. Interpretace těchto prognóz je postupem času mnohem obtížnější. Za prvé, počet mluvčích některých jazyků se snížil a mluvčí latiny zcela zmizeli. Za druhé, Nostradamus si nedokázal představit, jaké technologie se objeví v budoucnosti. a proto nemohl popsat události v kontextu naší doby.

Pokračování na další straně

1
2