2. července je magický den: Neptun retrográdní a Merkur ve Lvu spojí své síly, aby přepsali naši budoucnost

2. července je teplá letní obloha připravena k hluboké proměně. Neptun začíná svůj retrográdní kurz v Rybách a Merkur vstupuje do zářivého znamení Lva. Tyto astrální události vytvářejí jedinečnou a mocnou energii navrženou tak, aby rozbila iluze, které nás drží v zajetí, a otevřela cestu k pochopení osobní pravdy.

Retrográdní Neptun nás vybízí, abychom se postavili svým vlastním klamům a viděli realitu za závojem nerealistických fantazií a tužeb.

Zároveň do Lva vstupuje Merkur, planeta komunikace a myšlení, a přináší s sebou odvážnou, expresivní energii. Povzbuzuje nás, abychom sebevědomě mluvili o své vlastní pravdě a uplatňovali svou osobní moc .

Lev, toto energetické ohnivé znamení, nás jako pán srdce a kreativity vybízí, abychom mluvili z hloubi srdce a následovali své vášně . Kombinace retrográdního Neptuna v Rybách a Merkura ve Lvu vytváří vzácnou příležitost přebudovat náš vlastní osobní příběh na autentických a pevných základech .

Tento magický den znamená začátek cesty léčení a sebeobjevování. S pohybem Neptunu retrográdní jsme vyzváni, abychom si vyjasnili a vyléčili naše emocionální zranění. Jelikož nám Merkur ve Lvu dodává odvahu vyjádřit se a odvážně jednat podle našich nových objevů, máme příležitost přepsat svou budoucnost . Toto je ideální čas opustit staré iluze, sladit se se svou vnitřní pravdou a proměnit svůj osud hlubokým a autentickým způsobem.

Retrográdní Neptun v Rybách začíná 2. července

Neptunův retrográdní vstup do Ryb znamená hluboké období introspekce a duchovního vyjasnění . Neptun, planeta snů, iluzí a spirituality, je skutečně doma v Rybách, znamení, které ovládá naše podvědomí, soucit a intuici.

Když se Neptun dostane do retrográdní polohy, jeho mystické a nehmotné vlivy nás učiní ještě více introspektivními a nutí nás čelit našim skrytým pravdám a méně příjemným aspektům naší vnitřní reality . Toto je čas, kdy mohou být zničeny iluze a fantazie a pravda může vyplout na povrch, bez ohledu na to, jak bolestivá je.

Během retrográdního Neptuna v Rybách jsme vyzváni, abychom prozkoumali hlubiny našich duší a přehodnotili své duchovní přesvědčení a sny . Toto období může přinést důležitá odhalení o tom, jak jsme sami sebe oklamali, nebo jak jsme se nechali oklamat zdáním či nerealistickými touhami . Toto je vhodná doba, abyste opustili obtížné chování, jako jsou závislosti nebo únik, a naučili se duchovní praktiky, které vám pomohou spojit se se svým autentickým já.

Neptun retrográdní zároveň nabízí příležitost vyléčit naše emocionální zranění a znovu se spojit s naší intuicí. Hluboká introspekce a meditace se v tomto období mohou stát mocným nástrojem , který nám umožní proplouvat kalnými vodami podvědomí a objevovat moudrost ukrytou hluboko uvnitř. Proces léčení a vyjasňování může vést k většímu sebeuvědomění a návratu k našemu duchovnímu účelu , což nám pomůže lépe se sladit s naší vnitřní pravdou.

Toto retrográdní období je vhodné i pro práci na kreativních a uměleckých projektech. Neptun je vládcem představivosti a inspirace a Ryby jsou znamením spojeným s uměním a kreativním sebevyjádřením. I když je Neptun v tomto znamení retrográdní, můžeme přistupovat k hlubším zdrojům inspirace a vytvářet díla, která odrážejí naše vnitřní pravdy a duchovní zkušenosti . Toto období tedy poskytuje příležitost nejen k objasnění a uzdravení, ale také k autentickému a hlubokému tvůrčímu vyjádření.

Pokračování na další straně