3 věci, za které bychom měli děkovat Bohu na začátku nového roku

Bez ohledu na všechny těžkosti můžeme na začátku tohoto nového roku děkovat Bohu za vše, co nám dal. 

„Vcházejte do jeho bran s chválou, do jeho dvorů s písněmi; chvalte ho, oslavujte jeho jméno! Protože Jehova je dobrý, jeho láska trvá navěky, jeho věrnost z generace na generaci.“

Rok 2022 skončil a rok 2023 začal. Toto je období, ve kterém oslavujeme Boží dobrotu a ve kterém bychom měli být vděční za všechno dobré, co pro nás udělal a udělá.

Vždy je dobré Bohu poděkovat. Předchozí citát nám říká, že bychom Ho měli chválit a zpívat Mu. Nový rok symbolizuje dveře, které vedou k něčemu novému. Nový rok bychom měli začít děkováním Bohu.

Možná jsme děkovali Bohu za dary, které jsme dostali. Možná jsme děkovali Bohu za odpuštění, které nám poskytl pokaždé, když jsme zakolísali. Možná jsme děkovali Bohu za všechny ty modlitby, které zodpověděl. Je toho však mnoho, za co Mu můžeme poděkovat.

To jsou věci, za které je třeba být na začátku roku 2023 vděční.

1) Jeho plány nám dávají naději a budoucnost

Nevíme, jaká bude budoucnost, tedy rok 2023, ale víme, že Bůh má s námi plány dobré, příjemné a dokonalé. jak to víme? Protože to sám Bůh slíbil:

„Neboť znám plány, které s tebou mám,“ – praví Hospodin – „plány pokoje a ne neštěstí: dát ti budoucnost a naději.“

Pokračování na další straně

1
2