5 prokletých ženských jmen, když dívku pojmenujete jedním z těchto jmen, přivoláte jí do života neštěstí

Naši předkové měli různá pravidla týkající se jmen. Jména byla považována za posvátná, a proto se člověk často jmenoval dvakrát. Některá však byla považována za nečistá a prokletá. Kdysi se věřilo, že oslovení dívky těmito jmény přinese do jejího života neštěstí a smůlu.

Ženské jméno Barbora

Když se zmiňuje toto krásné jméno, okamžitě si představíme zlaté klasy na poli, sedláky a krásnou dívku, že? Nicméně v Česku se dívky neradi nazývají Barborou a lidé se snaží vyhnout dívce s tímto jménem. Naši předkové věřili, že nositelka tohoto jména může opakovat osud svaté mučednice Barbory ​​z Iliopolu a také přitáhnout do domu zlé duchy a smrtelné nemoci.

Ženské jméno Lada

Toto jméno souvisí s pohanským náboženstvím. V minulosti bylo uctíváno mnoho božstev, včetně Lada, patronky manželství a zábavy. Pokud byste pojmenovali dívku stejným jménem, ​​což znamenalo by to urážku bohyně a slibovalo by to pouze nepříjemnosti a hněv bohů, nic dobrého pro rodinu s dívkou jménem Lada.

Pokračování na další straně