8 silných znamení, že zesnulí jsou nám nablízku a mají se dobře

Smrt někoho blízkého je snad to nejstrašnější v životě každého člověka. Taková ztráta raní do hloubky srdce a na velmi dlouho, někdy navždy…

Nesmíme však zapomínat, že „tam“ u nich je všechno v pořádku, že je jim dobře… Zesnulí sami se nám to snaží dát všemožně najevo. Uvádíme osm nejčastějších znamení, že naši drazí zesnulí jsou nám vždy nablízku.

  1. Znamení prostřednictvím zvířat

Zesnulí k nám opravdu často přicházejí prostřednictvím zvířat. Dokáží využít energie živých bytostí a zjevit se vám v podobě motýla, kočky, psa, berušky, ptáčka nebo vážky. Zvíře se přitom chová netypicky: sedá si na vás, vletí vám do okna, křičí, snaží se přilákat vaši pozornost atp.

  1. Kontakt prostřednictvím předmětů

Zesnulí nám dokážou do cesty zanést nejrůznější předměty: pírko, minci, kamínek. Tímto způsobem nám chtějí ukázat, že jsme pro ně stále důležití, že si nás pamatují a myslí na nás.

  1. Stejná čísla

Svou přetrvávající lásku k nám mohou zesnulí dávat najevo i prostřednictvím čísel. V takovém případě se stává, že pravidelně na různých místech narážíme na čísla významná pro nás oba – datum narozenin, datum setkání a podobně. Někdy jsou to opakující se číslice na hodinkách, nebo jiných známých místech, například 1111, 2222, 333.

  1. Hudba

Zesnulí se dokáží připomenout také písní nebo hudbou. Něco podobného se často stává v těžkých životních obdobích, kdy propadáte smutku a sklíčenosti. Z ničeho nic uslyšíte píseň či melodii, která vám byla oběma drahá, která vás spojovala.

Pokračování na další straně