BLÍŽENCI – JSOU NATOLIK OBĚTAVÍ, ŽE SE OBĚTUJÍ PRO SVÉ BLÍZKÉ A ČASTO ZAPOMÍNAJÍ NA SEBE A SVÉ POTŘEBY

Blíženci jsou znamením silné obětavosti a vyznačují se schopností obětovat se pro ty, které milují. Jsou známí svou hlubokou oddaností a ochotou starat se o druhé, často upřednostňují potřeby druhých před svými vlastními. Blíženci mají tendenci zapomínat na sebe a své vlastní potřeby a vždy se zaměřují na blaho a štěstí druhých.

Jejich nesobeckost pramení z jejich sklonu k harmonii a vzájemné podpoře. Blíženci jsou velmi citliví na pocity druhých a intuitivně vědí, jak nabídnout podporu a pomoc. Jsou velmi loajálními partnery, přáteli a rodinou, připraveni udělat vše pro blaho svých blízkých. Tato nesobeckost Blíženců však často vede k problému sebelítosti. Ve snaze vyhovět druhým mohou ignorovat své vlastní potřeby a pocity.

Jsou tak zaměstnáni štěstím druhých, že zapomínají na sebe, což může způsobit, že se cítí vyčerpaní a přehlížení. Pro Blížence je důležité naučit se stanovit si hranice a pečovat o vlastní pohodu, aby dokázali najít rovnováhu mezi péčí o druhé a péčí o sebe. Kromě nesobeckosti jsou Blíženci známí svou všestranností, inteligencí a komunikačními schopnostmi. Jsou to zvídaví objevitelé a rádi objevují nové věci a nápady.

Díky své rychlé přizpůsobivosti a přehledu se skvěle uplatňují ve společenských situacích i v pracovním prostředí. Blíženci mají tendenci vyjadřovat své myšlenky a pocity a umí inspirovat a bavit ostatní. Blíženci jsou jedním z nejzábavnějších a nejrozmanitějších znamení zvěrokruhu. Jejich povaha je dynamická a zvědavá, stále vyhledávají nové zážitky. Jsou to věční průzkumníci a nikdy nezůstávají příliš dlouho na jednom místě. Milují změny a výzvy a jsou vždy připraveni přizpůsobit se novým situacím.

Pokračování na další straně

1
2