Co je výsledkem této akce? 90 % lidí neodpoví dobře

Vzhledem k závratnému rozvoji technologií je stále důležitější logické myšlení a schopnost řešit problémy. Ačkoli je matematika často považována za abstraktní obor zahrnující nesrozumitelné matematické vzorce, ve skutečnosti je základem mnoha aspektů našeho každodenního života. Matematika je všudypřítomná – od sestavování domácího rozpočtu přes programování počítačů až po porozumění přírodním jevům. Jednou z nejzajímavějších a nejkontroverznějších hádanek, která dokonale ilustruje důležitost pochopení základů matematiky, je zdánlivě jednoduchá rovnice 6 / 2(1 + 2). Odpověď na tuto otázku vyvolala na internetu velkou diskusi a ukázala, jak různě lze interpretovat matematické principy.

Matematická hádanka

Tento hlavolam i přes svou zdánlivou jednoduchost skrývá past, která testuje naše znalosti o pořadí, v jakém jsou matematické operace prováděny. K jeho vyřešení si musíme připomenout základní matematický princip známý jako pořadí operací, často reprezentovaný zkratkou PEMDAS/BODMAS, což znamená: závorky, mocniny, násobení a dělení (zleva doprava), sčítání a odčítání (zleva do že jo). .

Pokračování na další straně