Dá se smrt předpovědět i 14 let dopředu? Vše začíná touto změnou

Krevní tlak v pozdější fázi života začíná mírně klesat, a to je asi 14 let před tím, než nastane smrt, ukázal výzkum.

Vědci k tomuto závěru dospěli při sledování zdravotního stavu 46 634 lidí, kteří zemřeli ve věku 60 let nebo později, a vzorek zahrnoval lidi, kteří byli zdraví, ale také ty, kteří měli demenci a srdeční choroby.

Krevní tlak klesal nejvíce u pacientů s demencí, srdečním selháním, ztrátou hmotnosti v pozdním věku au těch, kteří měli obvykle vysoký krevní tlak. Dlouhodobé redukce byly zaznamenány i u pacientů bez některé z výše uvedených diagnóz.

Pokračování na další straně

1
2